#

Navigace

Obsah

Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově Obec Provodov-Šonov, Šonov 134, 549 08

"Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".


Zápisy z Rady obce

Zápisy ze ZO

Oznámení jiných úřadů

Oznámení vlastní

Vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
OZV 01/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky. 31.03.2020 31.12.2022
Výroční zpráva 2019 02.03.2020 31.12.2021
OZV 02/2019 o místním poplatku ze psů. 01.01.2020 31.12.2022
OZV 03/2019 o místním poplatku z pobytu. 01.01.2020 31.12.2022
OZV 04/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 01.01.2020 31.12.2022
OZV 05/2019 o místním poplatku ze vstupného. 01.01.2020 31.12.2022
OZV 06/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 01.01.2020 31.12.2022
Informace OÚ Provodov-Šonov 2020 18.12.2019 31.12.2020
OZV 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ. 07.12.2019 31.12.2022
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 25.11.2019 31.12.2022
Výroční zpráva 2018 13.03.2019 30.06.2020
Jednací řád RADA obce 06.12.2018 31.12.2022
Jednací řád ZO 02.11.2018 31.12.2022
Knihovni řád 2018 - Šonov 04.09.2018 31.12.2021
Knihovni řád 2018 - Provodov 04.09.2018 31.12.2021
OZV 1/2018 o ochraně veřejné zeleně. 19.02.2018 31.12.2022
Zásady poskytování příspěvků 12.12.2017 31.12.2020
OZV 1/2017 o stanovení podmínek pro pořádání veřejných akcí 06.11.2017
Strategický plán rozvoje obce 2015-2025 22.04.2016 31.12.2025
Výroční zpráva 27.02.2015
Pravidla k ochraně vodního díla Rozkoš 27.05.2013
OZV 1/2009 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku 22.06.2012
OZV 2/2000 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích 22.06.2012 31.12.2022

Rozpočet a rozpočtová opatření