#

Navigace

Obsah

skaut Provodov-Šonov

Skautský oddíl v Provodově-Šonově působí v rámci novoměstského skautského střediska, a je součástí největší výchovné organizace dětí a mládeže v ČR - Junák, český skaut, z. s.

Posláním skautské výchovy je podpora rozvoje osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Ve své činnosti dbá oddíl  zejména na:

* radostné prožití volného času dětí,

* spolupráci v kolektivu,

* výchovu k zodpovědnosti za svá rozhodnutí,

* podporu aktivního občanství,

* úctu k vyšším hodnotám než materiálním,

* soběstačnost a zájem o potřeby jiných,

* vnímání přírody jako přirozeného životního prostředí a souznění s ní.

 

V současné době (podzim 2018) oddíl sdružuje více než 40 dětí mladších 15 let, které pracují pod vedením 5 vedoucích.

Pravidelnou činnost představují každotýdenní družinové schůzky:

* středa - Benjamínci "Kuřátka" - nejmladší kluci i děvčata (předškoláci) pod vedením Lenky  

   Pěničkové

* čtvrtek - vlčata "Křižáci" - kluci od 1. do 5. třídy pod vedením Davida Tomka

* pátek - světlušky "Koaly" - děvčata od 1. do 5. třídy pod vedením Zuzany Svojšové

* pátek - skautky "Lentilky" - děvčata od 5. do 9. třídy pod vedením Kateřiny Turkové

 

Oddíl pro své členy pořádá několik víkendových výprav ročně, letní tábor a další mimořádné aktivity (např. brigáda v rámci akce "Ukliďme Česko", průvod k Dni evropského dědictví v Novém Městě nad Metují, a další).

V současné době jsou kapacity oddílu naplněny, přesto prosíme, abyste v případě zájmu o členství kontaktovali vedoucí oddílu na kontaktech níže (situace se může změnit).

Stejně tak můžete učinit i v případě zájmu o informace o činnosti oddílu, střediska či Junáka jako celku či s nabídkou podpory činnosti oddílu.

 

Kontakt:

vedoucí oddílu: Lenka Pěničková, tel. 606 659 061, e-mail: lenka.rejzkova@gmail.com

 

Odkazy:

www.junak-uta.cz (webové stránky novoměstského střediska)

www.skaut.cz (webové stránky Junáka - českého skauta)