Navigace

Obsah

Skaut Provodov-Šonov

Skautský oddíl v Provodově-Šonově působí v rámci novoměstského skautského střediska, a je součástí největší výchovné organizace dětí a mládeže v ČR - Junák, český skaut, z. s.

Posláním skautské výchovy je podpora rozvoje osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Ve své činnosti dbá oddíl  zejména na:

* radostné prožití volného času dětí,

* spolupráci v kolektivu,

* výchovu k zodpovědnosti za svá rozhodnutí,

* podporu aktivního občanství,

* úctu k vyšším hodnotám než materiálním,

* soběstačnost a zájem o potřeby jiných,

* vnímání přírody jako přirozeného životního prostředí a souznění s ní.

 

V současné době (podzim 2020) odíl sdružuje více než 35 dětí, které pracují pod vedením 6 vedoucích.

Pravidelnou činnost představují každotýdenní schůzky:

* čtvrtek - světlušky - děvčata od 1. do 5. třídy pod vedením Jany Turkové a Lenky Pěničkové

* čtvrtek - skauti - kluci od 6. do 9. třídy pod vedením Davida Tomka

* pátek - skautky - děvčata od 5. do 9. třídy pod vedením Kateřiny Turkové

* pátek - vlčata - kluci od 1. do 5. třídy pod vedením Vojtěcha Rydla

 

Oddíl pro své členy pořádá několik víkendových výprav ročně, letní tábor a další mimořádné aktivity (např. brigáda v rámci akce "Ukliďme Česko", průvod k Dni evropského dědictví v Novém Městě nad Metují, a další).

Zájemce o členství v oddíle prosíme, ať se obrátí osobně na vedoucí jednotlivých družin nebo na vedoucí oddílu Lenku Pěničkovou na kontaktech níže.

Stejně tak můžete učinit i v případě zájmu o informace o činnosti oddílu, střediska či Junáka jako celku či s nabídkou podpory činnosti oddílu.

 

Kontakt:

vedoucí oddílu: Lenka Pěničková, tel. 606 659 061, e-mail: lenka.rejzkova@gmail.com

 

Odkazy:

www.junak-uta.cz (webové stránky novoměstského střediska)

www.skaut.cz (webové stránky Junáka - českého skauta)