Menu
Obec Provodov-Šonov
ObecProvodov-Šonov

Kleny

Manské sídlo v Dubně  

K obci Kleny v současnosti patří lužní les Dubno, s loukami a Zlíčským rybníkem, od roku 1956 přírodní rezervace. V dávných dobách se v těchto místech nacházela stejnojmenná vesnička. Jako možný výklad jejího názvu  se uvádí vznik osídlení v místě dubového lesa. První zmínka o vsi „Dubnie“ pochází z roku 1402, kdy je vedena jako poddanská vesnice města Náchoda. Zmínka v listině z roku 1497 při prodeji náchodského panství dokládá, že v 15. století existovalo ve vsi Dubně manské sídlo s opevněnou tvrzí. 

Středověká manská soustava navázala na soustavu hradskou. Bližší údaje týkající se počátečního období tohoto systému se prozatím nepodařilo získat. V českém království zavedl manský systém Přemysl Otakar II. Vlastník území v něm přenechal vybrané úseky manům k dědičnému užívání současně s určitými privilegii. Na oplátku k němu vázaly many některé povinnosti. Ušlechtilé manství znamenalo na vyžádání poskytnout vojenskou službu. Tento druh manství je proto doložen především v pohraničních oblastech, kde býval nutný pohotový zásah proti nepříteli. Na náchodském panství fungovalo manství od počátku čtrnáctého století do konce století patnáctého.    

Po husitských válkách manskou soustavu obnovil a rozšířil kníže Jindřich Minsterberský, takže na konci 15. století zde existovalo nejméně deset manů. Většina z nich náležela k nižší šlechtě, kterou představovali vladykové, zemani či rytíři. Manské povinnosti popisuje listina z roku 1494. Uvádí se v ní, že man je povinen dostavit se na náchodský hrad jako pěší bojovník s kuší a přilbou. Za to mu náleží strava a náhrada škod utrpěných ve službě.

Vesnička Dubně nebyla zřejmě příliš velká, neznáme ani její přesnou polohu. Dá se předpokládat, že její umístění záviselo na několika okolnostech. Dostupném zdroji vody, směřování tehdejších cest a návaznosti na tvrz a panský dvůr. Zdejší man náležel nejspíše mezi nepříliš významnou nižší šlechtu. Takže jeho „manské sídlo“ mohla být pouhá dřevěná tvrz s jednoduchým opevněním, využívajícím přírodních podmínek. Příhodná terénní vyvýšenina se nabízí v lese po pravé straně cesty od bývalého dubenského dvora k hájovně. Dubenská tvrz zanikla patrně záhy poté, co ztratila svého držitele. Většina z uvedených domněnek ovšem doložena není. V písemných pramenech severovýchodních Čech se uvádí, že v roce 1533 Hynek Špetla z Janovic prodává náchodské panství Vojtěchovi z Pernštejna. Mezi jiným zbožím je ještě jmenována ves Dubně. O jejích dalších osudech se patrně žádné zprávy nedochovaly.                                

2.1.2020 MaNy

Dubno manské sídlo

Dubno manské sídlo.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,88 kB

Kontakt

Adresa:
Obec Provodov-Šonov
Šonov 134
549 08

Spojení:
Tel.: 491 474 077
E-mail: starosta@provodovsonov.cz

Napište nám

Mapový portál

mapový portál

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:268
TÝDEN:880
CELKEM:1019374

  • 1. zmínka 1213
  • 1 216 obyvatel
  • 6 místních částí
  • 2 kostely
  • MŠ a ZŠ
  • Spolky

Projekty

nahoru